• ទំនាក់ទំនង-បដា-

ទំនាក់ទំនង

ទីតាំងរបស់យើង។

clicklease-ទំនាក់ទំនង

Jiaxing ប្រទេសចិន (ទីស្នាក់ការកណ្តាល)
No.1303 Yatai Rd., ស្រុក Nanhu, Jiaxing, Zhejiang, 314000, PRC
សំបុត្រ៖customer@accupathmed.com

ទំនាក់ទំនង

កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក
No.185 Technology Drive Suite 100, Irvine
សំបុត្រ៖ customer@accupathmed.com

ត្រូវការ​ជំនួយ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

តាមរយៈការដាក់ស្នើទម្រង់នេះ អ្នកយល់ថាអ្នកអាចទទួលបានទំនាក់ទំនងទីផ្សារ និងការលក់ពី AccuPath®ហើយថាអ្នកមានជម្រើសក្នុងការឈប់ជាវនៅពេលណាក៏បាន។